Voice in the Gentle Wind

สิงหาคม 30, 2007

Google Gears ORM 0.2

Filed under: ajax, javascript — deans4j @ 3:57 am

Object-Relational Mapping กลายเป็นของที่ขาดไม่ได้ซะแล้วในการทำงานกับโค้ดที่ต้องยุ่งกับฐานข้อมูล แม้ตัวโค้ดและฐานข้อมูลจะอยู่ในรูปภาษา JavaScript ก็เถอะ

GearsORM 0.2 โดย Uriel Katz ทำออกมาโดยมีฟีเจอร์หลักๆ ที่จำเป็น เช่น

  •  สร้างตารางจากโมเดลโดยตรง
  • สนับสนุนเรื่อง constrain และ key แบบต่างๆ
  • ทำให้การโหลดออบเจกต์จาก JSON เข้าสู่ฐานข้อมูลทำได้โดยตรง
  • คำสั่งในการ select, delete ในการบริหารจัดการข้อมูล
  • ทำ Transaction ได้ด้วย
  • สร้างตารางที่มีลักษณะความสัมพันธ์เข้าหาตัวเองได้

ที่มา – GearsORM
เท่าที่ดูผ่านๆ ก็น่าสนใจดีเหมือนกัน ไม่ได้เชี่ยว JavaScript เลยไม่มีอะไรจะ comment ถึงมันมากนัก นอกจากสงสัยคำถามทั่วไปกว่านั้นเรื่อง

  • รูปแบบการคิดและโปรแกรมจะเปลี่ยนไปแค่ไหนถ้าฝั่ง client มีฐานข้อมูล? จะกลายร่างเป็นกึ่งๆ thick client เลยหรือเปล่า? ถือเป็นข้อดีหรือข้อเสีย?
  • แนวคิด หลักการออกแบบฐานข้อมูลฝั่ง client จะต้องเป็นอย่างไรเพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดของการทำ offline application?
  • แนวทาง ปัญหา และการแก้ไขเมื่อต้องการ synchronize เพื่อเชื่อมข้อมูลเมื่อเข้าสู่โหมด online

หืมม…

Advertisements

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.